Obiective

Subiectul pe care îl propunem este important pentru că urmăreşte cercetarea unui domeniu mai puţin explorat al cercetării istorice din România. Lămurirea mecanismelor ce au stat la baza transformărilor prin care a trecut lumea urbană în secolele 16-18 contribuie la o mai bună înţelegere a structurilor politice, economice şi sociale din această regiune în perioada pre-modernă. De asemenea, încercăm să explicăm, pornind de la oraşe, de ce modernizarea a întârziat atât de mult în Principatele Române, ea manifestându-se timid în sec 17-18, pentru ca să prindă forţă abia în sec. 19. Obiectivele proiectului sunt: realizarea unei tipologii urbane pentru perioada luată în discuţie, cu identificarea unor criterii relevante; explicarea cauzelor decăderii, chiar dispariţiei (în sec. 18) unor oraşe cu origine medievală; condiţiile şi motivele dezvoltării unor oraşe şi târguri noi, precum şi nivelul de implicare în acest proces a boierimii, Bisericii şi domniei; cercetarea societăţii urbane, a solidarităţilor sociale, colaborare şi conflict; demografie şi migraţie în/din oraşe; topografie urbană pre-modernă (curţi domneşti, mănăstiri, pieţe, străzi etc.); primele proiecte concrete de sistematizare urbană şi primele instituţii publice urbane de factură modernă (sec. 18, cu prelungire în prima parte a secolului următor). Toate acestea vor fi puse în contextul mai larg al dezvoltării societăţii locale şi a principatelor, în general, încercând astfel să răspundem mai multor întrebări ce nu au încă un răspuns viabil. Pentru că, pe lângă sursele publicate, vom aborda şi surse inedite, o dimensiune a proiectului presupune şi publicarea unora dintre aceste surse, mai ales acolo unde vom întâlni cazuri relevante, ce merită a fi făcute cunoscute celorlalţi cercetători. Acestea vor completa fericit studiile publicate de toţi membrii echipei, pe parcursul desfăşurării proiectului.