2016

Descarcă raportul sinteza pentru perioada 2012-2016: urbfinhistory_raport_2012-2016_ro.pdf

În ultimul an de implementare, echipa proiectului s-a concentrat pe finalizarea cercetărilor propuse. În cadrul temei grantului, Oraşe vechi, oraşe noi în Principatele Române (sec. XVI-XVIII), cei patru membri s-au concentrat pe definitivarea unor șantiere de cercetare începute în anii anteriori: evoluția și transformările care au avut loc în unele centre urbane de origine medievală; negustorii din orașe, activitate economică; aspecte de topografie urbană. Investigațiile de arhivă au avut loc în filialele Iași și București ale Arhivelor Naționale, acestea fiind completate de cercetări în biblioteci locale, naționale și internaționale (Biblioteca Centrală Universitară, Iași și București, Biblioteca Academiei Române, National Library Vienna și Library of Institut für Osteuropäische Geschichte, Vienna).

Directorul de proiect, prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și-a continuat cercetările cu privire la evoluția unui oraș vechi al Moldovei, Iași. De această dată, el a urmărit să vadă cât de întinsă a fost moșia orașului și în ce mod a fost aceasta destructurată prin diferite danii făcute de domni în secolele 16-18. Concluzia a fost că până la Istrate Dabija, daniile făcute au urmărit acordarea către diversele ctitorii ce străjuiau Iașii a unor suprafețe relativ mici de pământ, pentru ca odată cu domnia acestuia să se încalce acest obicei și să se înceapă acordarea de suprafețe tot mai mari din moșia Iașilor. Ioan Theodor Calimah și Grigore Ioan Calimah apar în listă cu multe acordări de locuri, însă acestea au fost reduse ca suprafață, fiind situate în marginea vetrei târgului, în care au fost curând incluse. Posesiunile mănăstirești vor domina fosta moșie, orașul fiind împresurat din toate părțile de acestea, fapt ce va stânjeni dezvoltarea urbană după 1800, pe măsură ce orașul va crește în populație. Mănăstirile au fost deci principalele beneficiare, dar lor li se vor adăuga și boieri, la început nu dintre cei mari, ci mai degrabă cei cu dregătorii de importanță secundară, și nu dintre cei autohtoni, ci greci veniți cu domnii numiți de sultani. Se adaugă slujitori domnești, cei mai puțini beneficiari fiind orășenii înșiși, care primesc danii din moșie abia când aceasta se diminuase atât de mult, încât nu mai existau locuri disponibile decât în marginea orașului sau acestea erau nepropice locuirii. Amplul studiu rezultat, intitulat Un subiect ignorat: moșiile urbane. Cazul orașului Iași, se află sub tipar în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXIV (2016). De asemenea, studiul O cișmea și începuturile unei mahalale din Iași a fost acceptat pentru publicare în revista “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Istorie”, LXII (2016).

În ceea ce privește diseminarea cercetărilor, Laurențiu Rădvan a participat cu comunicări la mai multe manifestări naționale și internaționale. O comunicare legată de rezultatele investigației privind moșia Iașilor (Contribuții cu privire la moșia orașului Iași) a fost susținută la manifestările organizate cu ocazia Zilelor Universității / Dies Academici, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (27 octombrie 2016). În afara României, autorul a susținut mai multe lucrări la următoarele conferințe, congrese sau mese rotunde:

A social group yet unknown: the urban patriciate in medieval Wallachia, la conferința europeană de istorie socială (ESSHC), Valencia, Spania, 30 martie-3 aprilie 2016;

Between Byzantium, the Mongol Empire, Genoa and Moldavia: trade centers in the North-Western Black Sea area, la Congresul Internațional de Studii Medievale (International Congress on Medieval Studies) de la Kalamazoo, SUA (12-16 mai 2016);

Urban conflicts in the Romanian principalities (16th-17th centuries), în cadrul mesei rotunde cu tema Political and social changes in European urban space, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germania (4-5 nov. 2016).

Gheorghe Lazăr, cercetător științific I la Institutul N. Iorga al Academiei Române, a trimis spre publicare în limba franceză studiul De Râmnic à Venise et au Saint Sépulcre. Le registre de frais et de revenus du marchand Constantin Malache (XVIIIe siècle), ce va apare în volumul Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna, editat de Cristian Luca, Grigore Arbore Popescu, Viena, 2017. Domnul Lazăr a continuat însă misiunea sa de a publica surse inedite cu privire la negustorimea din Wallachia. Volumul său, Catastife de negustori din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX), care se adăuga deja celor două volume deja apărute de documente negustorești, va apare foarte curând la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. În volumul de faţă sunt publicate integral două documente cu valoare financiar-contabilă (catastife de cheltuieli şi venituri), întocmite de negustorii Hagi Constantin Malache (Râmnic) şi Constantin Dumitriu  (Craiova), oferindu-se astfel celor interesaţi informaţii interesante şi inedite nu numai asupra diverselor activităţi comerciale în care erau implicaţi cei doi actori amintiţi mai sus, dar şi asupra mecanismelor vieţii economice din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima parte a secolului următor.

Dan Dumitru Iacob, cercetător științific I la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu preocupări solide privind topografia urbană, a trimis spre publicare studiul O hartă inedită a orașului Roman și a împrejurimilor sale, sub tipar la principala revistă de istorie urbană din România, „Historia Urbana”, XXIV (2016), p. 257-288. Tot în linia preocupărilor sale privind evoluția urbanistică și topografică a orașelor din Moldova, domnul Iacob a prezentat comunicarea Informații despre monumentele din orașul Iași și din împrejurimile acestuia pe o hartă austriacă inedită, la sesiunea „Monumentul. Tradiție și viitor”, ediția a XVIII-a, Iași, 6-9 octombrie 2016.

Petronel Zahariuc, prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a redactat studiul Amintiri uitate din vremea „zaverei”. Iaşii şi Moldova la 1821, acceptat spre publicare la “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Istorie”, LXII (2016). Domnul Zahariuc a pregătit și comunicarea La politique ecclésiastique et culturelle de Vasile Lupu dans la Principauté de Moldavie, care va fi prezentată public la simpozionul dedicat împlinirii a 370 de ani de la fondarea mănăstirii Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Liov, care însă va avea loc la câteva zile după raportare, pe 3 decembrie 2016.

În concluzie, considerăm că obiectivele propuse în cadrul proiectului de faţă au fost atinse și chiar depășite: în total au apărut un volum de studii, trei volume de documente, zeci de articole publicate în reviste de specialitate și volume din țară și străinătate, au fost susținute zeci de comunicări la mese rotunde, sesiuni, conferințe sau congrese locale, naționale și internaționale.