Gheorghe Lazăr

Cercetător științific II Gheorghe Lazăr, Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti al Academiei Române (doctor din 2005, Quebec), specialist în istorie medievală şi pre-modernă, cu lucrări publicate în domeniul istoriei sociale şi economice din Țara Românească.

Lucrări de referință:

Mărturie pentru posteritate: testamentul negustorului Ioan Băluţă din Craiova, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2010, 200 p.;

Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, vol. XXIX (1654), în colaborare cu Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu şi Florina Constantin, Editura Academiei Române, 2010, 815 p.;

Coordonator al volumului volumul Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, Brăila, Edit. Istros, 2008, 735 p. (în colaborare cu Ovidiu Cristea);

De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul Regim, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanţa Vintilă – Ghiţulescu, Andreea- Roxana Iancu);

Les Marchands en Valachie (XVIIe – XVIIIe siècles), Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006, 437 p. (premiul N Iorga al Academiei Române în 2008);

Documenta Romaniae Historica, Seria B, Ţara Românească, vol. XXXIII (1648), Editura Academiei, Bucureşti, 2006, 517 p. (în colaborare cu Constanţa Vintilă – Ghiţulescu şi Andreea Iancu)

CV detaliat: CV G. Lazar