Gheorghe Lazăr

Researcher with the “N. Iorga” History Institute in Bucharest of the Romanian Academy (PhD in 2005, Quebec), specialized in medieval and pre-modern history, with works published on social and economic history in Wallachia;

Main works:

Mărturie pentru posteritate: testamentul negustorului Ioan Băluţă din Craiova, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2010, 200 p.;

Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, vol. XXIX (1654),  in collaboration with Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu and Florina Constantin, Editura Academiei Române, 2010, 815 p.;

Coordinator of the volume Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, Brăila, Edit. Istros, 2008, 735 p. (in collaboration with Ovidiu Cristea);

De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul Regim, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanţa Vintilă – Ghiţulescu, Andreea- Roxana Iancu);

Les Marchands en Valachie (XVIIe – XVIIIe siècles), Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006, 437 p. (premiul N Iorga al Academiei Române în 2008);

Documenta Romaniae Historica, Seria B, Ţara Românească, vol. XXXIII (1648), Editura Academiei, Bucureşti, 2006, 517 p. (în colaborare cu Constanţa Vintilă – Ghiţulescu şi Andreea Iancu)

 
Full CV: CV G. Lazar