Petronel Zahariuc

Professor at the “Al. I. Cuza” University of Iaşi, Faculty of History (PhD in 2002, Iaşi), specialized in medieval and pre-modern history, with works published on the history of political relations within 16th-18th century Moldavia, town history, Church history; has also published several volumes of novel documents from national archives or the archives at Mount Athos.

Main works:

De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 302 p. (+ ilustraţii).

Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, 609 p. + 14 pl.

 Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos, vol II, (în colaborare cu Florin Marinescu şi Ioan Caprosu), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011, 400 p. (sub tipar).

Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, 377 p. (în colaborare cu Florin Marinescu);

Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. XXVIII (1645-1646), îngrjit de Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru şi Cătălina Chelcu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 725 p.

Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog, vol. I, editat de Florin Marinescu, Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005, 484 p.

Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. XXVII (1643-1644), editat de Petronel Zahariuc, Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Nistor Ciocan şi Dimitrie Ciurea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 743 p.

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I. Acte interne (1408-1660), editat de Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc, Editura “Dosoftei”, Iaşi, 1999, 686 p.

Full CV: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/09/CV-P.-Zahariuc-apr.-2013.pdf.