Laurențiu Rădvan

Prof.univ.dr. Laurențiu Rădvan

Principalul domeniu de competenţă al directorului proiectului îl reprezintă istoria urbană medievală şi pre-modernă, cu accent pe istoria instituţională, economică şi socială, domeniu în care activează încă de la finalul studiilor (din 1998). Cercetările în această direcţie s-au materializat prin publicarea a trei cărţi (ca unic autor, două în România, o alta în Olanda, la editura Brill) şi coordonarea a trei volume de studii (publicate în România). Se adaugă peste 35 de studii, publicate în reviste din România şi Europa, plus o lucrare de sinteză şi un volum de izvoare ce privesc istoria Europei (unde m-am ocupat și de oraşele medievale).

Cercetările au căutat să acopere un gol istoriografic, aşezând centrele urbane din sud-estul Europei în rând cu oraşele din centrul continentului, cu care se înrudesc din punct de vedere instituţional. Până la căderea regimului comunist, istoria oraşelor locale a fost marcată de interpretări ce susţineau o dezvoltare autohtonă, puţin influenţată din exterior. O parte dintre istoricii români căutau să identifice o cale proprie pentru oraşele din Principatele Române, fără a încerca o abordare comparată, ce să arate sau nu dacă procesul de emergenţă a oraşelor de aici face parte dintr-un model mai larg, ce cuprinde o regiune mai mare a continentului. S-a pus mai mult accent pe particularităţile locale, scoţându-se procesul de urbanizare din contextul istoric al acelor vremuri. În ceea ce ne priveşte, am arătat în mai multe lucrări că transformările politice şi economice din Europa şi-au lăsat puternic amprenta nu numai asupra oraşelor din Transilvania, dar şi din Moldova şi Țara Românească. Specificul instituţional imprimat încă de la origine acestor oraşe s-a păstrat în unele cazuri până în zorii epocii moderne. Am susţinut cu argumente aceste apropieri instituţionale, cercetând inclusiv felul în care s-a manifestat fenomenul urban în ţările de difuziune spre răsărit a elementelor urbane, anume în Polonia şi Ungaria. Am adus noi argumente pentru apariţia târzie a oraşelor din Principatele Române în peisajul european (abia în sec. 14-16) şi am identificat elemente ce susţin rolul grupurilor de colonişti germani, unguri şi armeni la procesul de urbanizare. După jumătatea secolului 16, când dominaţia otomană în Principate s-a accentuat, am arătat că se observă o nivelare a diferenţelor şi o schimbare în stil oriental a aspectului şi structurilor interne ale acestor oraşe. În ultimii ani, mi-am îndreptat atenţia în mai multe studii spre modul în care au evoluat oraşele la finalul evului mediu şi în perioada pre-modernă (sec. 16-18). Am efectuat şi publicat o serie de cercetări cu privire la: raporturile dintre domni şi oraşe sau boieri şi oraşe (studii de caz); comunicaţiile în oraşe (drumuri, străzi, poduri în oraşele din sec. 16-18); practici financiare în oraşele din Moldova în sec. 17-18 (cămătăria) etc. Am punctat în studiile noastre ideea că, la fel ca în restul Europei, relaţiile dintre stat şi oraşe au cunoscut iniţial un echilibru, pentru ca din a doua parte a sec. 17 să asistăm la o creştere a puterii domnului, în defavoarea oraşelor, chestiune pe care de altfel dorim să insistăm şi în cercetarea de faţă. Recunoaşterea cercetărilor noastre vine, pe de o parte, din acceptarea spre publicare la reviste şi edituri cunoscute din afara României, din citarea tot mai deasă în ultima vreme a lucrărilor pe care le-am publicat, precum şi din recenziile favorabile apărute.

Lucrări de referință

I. Cărți:

Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea) [Towns in the Romanian principalities in the Middle Ages (the end of the 13th century – the beginning of the 16th century)] (Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011).

At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, translated by Valentin Cîrdei (Leiden, Boston: Brill, 2010).

O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI) [A History of Western Europe in the Middle Ages. From the Roman Empire to the Great Geographic Discoveries]. With Al.-F. Platon and B.-P. Maleon (Iaşi: Editura Polirom, 2010).

Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea [Towns in Wallachia until the End of the 16th Century] (Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004).

 II. Volume editate:

Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX) [Towns, townspeople and money: attitudes, activities, institutions and implications (16th-20th centuries)]. With Bogdan Căpraru (Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011).

Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate [The Town in the Romanian Area between East and West. The Passage from Medieval to Modern Times] (Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007).

Civilizaţia urbană din spaţiul românesc in secolele XVI-XVIII. Studii şi documente [Urban Civilization in the Romanian Area between the 16th and the 18th Century. Studies and Documents] (Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006).

De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI) [From the City of God to the Edict of Nantes. Sources of Medieval History (5th – 16th century)]. With Alexandru-Florin Platon (Iaşi: Editura Polirom, 2005).

CV detaliat actualizat